Til sjøs

Finn kart

Elektronisk sjøkart (ENC)

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Sjøkart til kartplottere

Se oversikt over distributørene som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, og hvor ofte disse oppdaterer sine sjøkart.

Kystkart

Kystkartserien består av 10 sjøkart i mindre målestokk, som dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Skolekart

Kartverket tilbyr gratis skolekart. Skolekartene er utsnitt fra ordinære navigasjonskart i format A3. De er beregnet på opplæring i bruk av sjøkart.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunn langs kysten av Norge. I pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen kartlegges tre pilotområder: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen. Målet er å etablere et nasjonalt program for kartlegging av hele kysten. 

Nyheter til sjøs

Landet hevar seg stadig raskare på Svalbard

​Når isen smeltar, og breane blir lettare i vekt, hevar landet seg. Berre rundt Kongsfjorden ved Ny-Ålesund har landhevinga dobla seg dei siste 20 åra. Det viser ny forsking frå Kartverket, basert på nye metodar.

Grimstad havnekart utgitt i ny utgave

Havnekart nr. 451 "Grimstad" er utgitt i ny utgave. Kartet er oppdatert men mange rettelser på lykter og merker. Tidligere utgave fra 2016 er nå ugyldig.

Tre sjøkart i nye utgaver i Vestland fylke

Hovedseriekartene nr. 23 "Bergen - Fedje", nr. 119 "Osterfjorden og Sørfjorden" og nr. 120 "Hjeltefjorden. Stureterminalen - Mongstad", er utgitt i nye utgaver. Store områder i sjøkartene er oppdatert med nye dybdedata. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Vis alle nyheter