Siste oppdatering

Presse

Marknads- og kommunikasjonsavdelinga i Kartverket hjelper pressa med spørsmål om og til Kartverket. Det er berre å ta kontakt! 

Avdelinga tar imot alle typar førespurnader frå presse og andre verksemder. Får du ikkje kontakt med nokon av pressekontaktane våre, kan du også sende e-post til info@kartverket.no, eller ringe sentralbordet, telefon 32 11 80 00.

Pressekontaktar

Mona Strøm Arnøy, direktør for marknad og kommunikasjon
Telefon: 32 11 84 48 (direkte), 917 53 843
E-post: mona.arnoy@kartverket.no

Synne Storvik, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 32 11 83 24 (direkte), 480 31 475
E-post: synne.storvik@kartverket.no

Sissel Kanstad, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 51 85 88 28 (direkte), 995 13 848
E-post: sissel.kanstad@kartverket.no

Hanna Hauan, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 976 64 060 
E-post: hanna.hauan@kartverket.no

Anne Jørgensen, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 32 11 84 93 (direkte), 926 13 373
E-post: anne.jorgensen@kartverket.no

Foto og video

Kartverkets biletbank har vi samla bilete som media fritt kan nytte.

Her finn du foto av Kartverks-leiinga.

Kartverkets video-kanal er her.

Kart og flyfoto

Ja, du kan fritt nytte skjermdump av Kartverkets kart og flyfoto mot kreditering, til dømes frå norgeskart.no og norgeibilder.no. Du finn fleire landkart her og sjøkart her, og her står det om vilkår for bruk.

Bakgrunn og årsmeldingar

Er du ute etter meir generell bakgrunnsinformasjon om Kartverket, finn du mykje nyttig informasjon om oss på om oss-sidene våre. Du kan lese årsmeldingane og strategiane våre her.

Nyheiter

Alle nyheitssaker og pressemeldingar har vi samla her.

Vi sender ut nyheitsbrev ein gong i månaden. Du kan teikne abonnement på påmeldingssida for nyheitsbrevet,

Innsyn

Ønskjer du innsyn i postjournalane, panteboka eller andre dokument, kan du gå til innsynssidene våre.

Logoar

Treng du å bruke logoane våre? Her finn du Kartverkets logoar i ulike format.

Del