Siste oppdatering

Innspill til rullering av fylkets geodataplan

Kartverket Troms og Finnmark ønsker innspill til Geodataplan for Troms og Finnmark 2023 - 2026. Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 5. september 2022.

Årlig rullering

Geodataplanen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Kartverket Troms og Finnmark ber kommuner og andre parter i Norge digitalt (ND) i fylket om innspill til mål og tiltak i revidert utgave.

Dette kan for eksempel gjelde behov for opplæring, kurs, aktuelle prosjekter (kart, plan, temadata) som hører til arbeid med geodata innenfor ND-samarbeidet i fylket.

Kom med innspill!

Vi hører svært gjerne fra dere allerede nå og senest innen 5 september 2022.  Innspillene blir behandlet i utvalgene utover høsten. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. 

Geodataplanen for Troms og Finnmark fylke for perioden 2023-2026 skal vedtas innen 1.11.2022.

Samtidig ønskes god sommer til alle!

Norge digitalt i fylket

Regionalt i Troms og Finnmark styres Norge digitalt-samarbeidet (ND) av et fylkesgeodatautvalg (FGU) med arbeidsutvalg for henholdsvis «basis geodata» og «plan- og temadata». Et viktig mandat for FGU er å behandle geodataplan for fylket. Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for denne regionale organiseringen av Norge Digitalt.

Del