Siste oppdatering

Norge digitalt-årsmøter 2022

Årsmøtene for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble avholdt i perioden 7. - 17. mars. Møtene samlet totalt 48 deltakere. På programmet stod både tradisjonelle årsmøtesaker og orienteringssaker innen fagområdene våre.

Etter 2 år med flest digitale møtepunkt var det gledelig å endelig kunne møtes fysisk igjen på årets FDV-årsmøter i Troms og Finnmark.

Det var totalt 48 deltakere på årsmøtene, som til sammen representerte 23 ulike parter fordelt på 19 kommuner og 4 andre regionale parter.

Bildet viser deltakere rundt et møtebord mens en står foran og presenterer. Fra FDV-årsmøtet på Framsentere i Tromsø
Deltakerne på FDV-årsmøtet i Tromsø (Foto: Steinar Vaadal, Kartverket Troms og Finnmark).

 

Årsmøtene ble avholdt som vist her

Dato Sted
7. mars Rådhuset i Harstad
8. mars Framsenteret i Tromsø
16. mars Rådhuset i Alta
17. mars Teams for de som ikke kunne de andre dagene

 

Program

  • Nytt fra Kartverket v/ Steinar Vaadal, Kartverket Troms og Finnmark
  • Regnskap FDV 2021 v/ Bength Eriksen, Kartverket Troms og Finnmark
  • Budsjett 2022, hovedtall v /Bength Eriksen, Kartverket Troms og Finnmark
  • Arbeid med matrikkel v/ Bodil Borch Mietinen, Kartverket Troms og Finnmark
  • Arbeid med plandata v/ Markus Torstad , Kartverket Troms og Finnmark
  • Geovekst-prosjekt, informasjon og diskusjon v/ Lena B. Johansen, Kartverket Troms og Finnmark
  • Avslutning og åpen post

Gjennomføring av årsmøtene

I tillegg til orientering om regnskap og budsjett for FDV-arbeidet benytter vi anledning til å informere fra ulike fagområder.

Del