Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Troms og Finnmark fylke

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke (FGU-TF) er et samordningsutvalg som skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i fylket.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke

FGU-TF har som hovedfunksjon å samordne planer og aktiviteter som genererer datainnhold i Norge digitalt. FGU-TF må derfor ha god forankring i de deltagende organisasjonene. Det tilstrebes å ha representasjon på beslutningsnivå.

Den enkelte part bestemmer selv sin representant til FGU.

FGU-TF skal godkjenne Geodataplanen for fylket samt gi tilbakemeldinger/ innspill til Norge digitalt om aktuelle saker.

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.
 

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke (FGU-TF)
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren Bård Pedersen (leder) Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Lars Smeland Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Pål Tengesdal Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Bjørn Henrik Kavli Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommune Vibeke Skinstad Troms og Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen, Region Nord
Kommune Espen Larsen Tromsø kommune
Kommune Jan Inge Lakså Harstad kommune - Hársttáid suohkan
Kommune Hogne Eidessen Senja kommune
Kommune Trond Inge Heitmann Alta kommune
Kommune Frank Ingilæ Deanu gielda  - Tana kommune
Kommune Kristin Nordby Bekkelund Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
Kommunene Steinar Nordheim Storelv KS Nord-Norge
Energiverkene (EBL) Knut Mellem Troms Kraft AS
Norge digital-part (regionalt) Sunniva Skålnes Sametinget - Sámediggi
Norge digital-part (regionalt) John Haugen Longyearbyen lokalstyre (plan- og utvikling)
ND-part (regionalt) Sverre Pavel Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
ND-part (regionalt) Lennart Nilsen Norges arktiske universitet (UiT)
ND-part (regionalt) Dagfinn Kleveland Finnmark Jordkifterett
Leder Plan- og temadatautvalg TF Roger Skog Senja kommune
Leder Basisgeodatautvalg TF - -
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Bength Eriksen Kartverket Troms og Finnmark

Alle dokumenter er i pdf.

Del