Siste oppdatering

Adressering i Troms og Finnmark fylke

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet.

Om adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status for veiadresser per mai 2022

Hammerfest, Bardu og Lebesby kommune har alle nådd 100 prosent vei-adressering pr 1. mai. Som kartet viser er det nå 7 kommuner som har fullstendig vei-adressering og flere kommuner som er på god vei dit.

Totalt for fylket er andelen veiadresser 94,9% og det gjenstår ca 7 400 adresseverdige bygg som kun har matrikkeladresse.

Med adresseverdige bygg menes for eksempel bolighus, hytter, skoler eller næringsbygg. I alle tilfeller er det viktig med en veiadresse enten det er post og varelevering eller nødetatene som har behov for å finne fram.

I fylkets geodataplan er det en målsetting om økt dekning av vegadresser til 100% for bolighus og 95% for fritidsboliger de neste 2 årene.

Det pågår flere gode prosjekter rundt om i kommunene for å øke andelen av vegadresser og Kartverket bistår med veiledning til de kommunene som ønsker det.

Kartutsnittet under viser hvordan det ser ut i fylket pr mai 2022.

Klikk for større bilde.jpg

Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per mai 2022
Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per mai 2022

 

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Del