Siste oppdatering

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark 2022

Det er planlagt ajourføring eller nykonstruksjon av rundt 400 km2 i Sør-Troms og i Nordvest-Finnmark i år. Flyfotograferingen er forventet å skje rundt månedsskiftet juni/ juli. Det jobbes fortsatt med et prosjekt på historiske ortofoto i Troms og Finnmark i 2022.

Sør-Troms og Nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022

Det er litt over 400 km2 som ajourføres eller nykonstrueres i FKB-standard A eller B.

Prosjektet omfatter følgende kommuner:

  • I Finnmark; Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp
  • I Troms; Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Bardu og Tromsø

Klikk for hele kartutsnittet.png

OVERSIKTSBILDE: Kartleggingsområde Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)
KARTLEGGING 2022: Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)

 

Planlagt fremdrift

2022

  • April - mai; Prosjektet er ute på anbud nå i april og tilbud er ventet i starten av mai
  • Mai; Valg av firma skjer i løpet av mai
  • Juni; Signalering skjer tidlig i juni
  • Juni/ juli; Flyfotograferingen er forventet å skje rundt månedsskiftet juni / juli
  • Oktober/ november; Flyfoto og midlertidige ortofoto leveres

2023

  • Februar; Kartdata leveres
  • Mai; Dataene er kontrollert og lagt inn i sentral FKB-base

Historiske ortofoto

Det jobbes fortsatt med et prosjekt på historiske ortofoto i Troms og Finnmark i 2022. Vi begynner å nærme oss en enighet på kostnadsfordeling.

Når partsavtale er inngått, starter vi utlysing med sannsynlig tilbudsfrist i starten av juni. Da bør vi rekke å velge firma og starte opp deres jobb i før sommeren.

De historiske ortofotoene er tenkt levert sent i 2023.

Del