Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 3. oktober snakker vi om protokoll fra oppmålingsforretning i matrikkel-mandag.

Møte i basisgeodatautvalget

Basisgeodatautvalget (BGU) Troms og Finnmark avholder møte denne dagen. Dagsorden er under utarbeidelse.

Invitasjon til oppvarming for valg av DOK

Enten din kommune har valgt Det offentlige kartgrunnlaget i år, eller ikke, håper vi du blir med på Brukerreisen. Et «oppvarmingsmøte» for valg av DOK for kommuner i Troms og Finnmark. Påmeldingsfrist tirsdag 4. oktober 2022.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart

Kursa vert arrangert i samarbeid med programvareleverandøren Norkart i perioden 31. oktober - 1. desember. Kursa vert arrangert fylkesvis og er gratis for kommunane. Påmeldinga opnar 17. oktober. Sjå detaljane for ditt fylke her.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Troms og Finnmark

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kurset er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er åpent i perioden 17. - 26. oktober.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norconsult. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er åpent i perioden 17. - 31. oktober.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark

Referat fra møtet 14. september er tilgjengelig. Hovedpunktene var rekruttering og kompetanse, rullering av geodataplanen, og om DIGI-nettverk i Troms og Finnmark.

Nordisk befaring av Treriksrøysa

Tre land, fire grensekommisjoner og tre landegrenser! Felles befaring ved verdens nordligste treriksrøys ble nylig markert med alle tre landenes grensekommisjoner til stede.

Status kartleggingsprosjekt

Årets flyfotografering i Troms og Finnmark er gjennomført. Et historiske ortofoto-prosjekt der det skal produseres ortofoto av utvalgte flybilder fra perioden 1946-1985 er i oppstartsfasen.

Fire sjøkart på Svalbard i ny utgave

Hovedseriekart som dekker Storfjorden er utgitt i nye utgaver. Korridoren gjennom Storfjorden er utvidet og Kvalvågen er dybdekartlagt. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Møter i Norge digitalt-utvalgene

Det blir møte i alle ND-utvalgene for Troms og Finnmark i september og oktober. Hovedtema er oppfølging og revidering av fylkets geodataplan for perioden 2023 - 2026. Aktivitetskalenderen gir deg detaljene.

Oppstartsmidler til alle

Potten med tildelingsmidler for oppstart av geosynkronisering er nå utvidet til å gjelde alle kommuner. Støttemidlene på kr 40 000 varer så lenge det er penger i potten, og tildeles etter «først til møllen»- prinsippet. Det gjelder å være rask!

Vis alle nyheter
Del