Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 1. august snakker vi om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning i matrikkel-mandag.

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Eiendomsrettsseminar

Juridisk tjeneste i Kartverket inviterer igjen til eiendomsrettsseminar etter en koronapause. Seminaret holdes 21.-22. september 2022 på Sundvolden Hotel.

Teknologiforum 2022

I år blir Teknologiforum arrangert den 22. og 23. november, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Sett av dagene allerede nå!

Vis alle arrangementer

Nyheter

Norge digitalt aktivitet i Troms og Finnmark

Alle Norge digitalt-utvalgene har avholdt møter i juni. En av hovedsakene på møtene var bekymringen for ressurs- og rekrutterings-situasjonen innen fagområdet i vår del av landet. En oppsummering gir deg detaljene.

Innspill til rullering av fylkets geodataplan

Kartverket Troms og Finnmark ønsker innspill til Geodataplan for Troms og Finnmark 2023 - 2026. Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 5. september 2022.

Tre nye kommuner i 100-prosentklubben

Hammerfest, Bardu og Lebesby kommuner har alle nådd 100 prosent vei-adressering pr 1. mai. Det er nå 7 kommuner som har fullstendig vei-adressering og flere kommuner som er på god vei dit.

Kartleggingsprosjekt 2022

Det er planlagt ajourføring eller nykonstruksjon av rundt 400 km2 i Troms og Finnmark i år. Flyfotografering forventes rundt månedsskiftet juni/ juli. Det jobbes fortsatt med et prosjekt på historiske ortofoto i fylket.

Nye marine grunnkart fra Skjervøy og Kvænangen

Nye marine grunnkart fra Skjervøy og Kvænangen er publisert. Først ute var Kartverket med dybdekart. Nå kommer de geologiske og kjemiske kartene, som bidrar til å styrke forvaltning og næringsutvikling i Troms.

Godt besøkte Norge digitalt-årsmøter

Årsmøtene for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble avholdt i perioden 7. - 17. mars. Møtene samlet totalt 48 deltakere. På programmet stod både tradisjonelle årsmøtesaker og orienteringssaker innen fagområdene våre.

Vis alle nyheter
Del