Kartverket Rogaland

Kartverket Rogaland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Stavanger.

Kontakt oss

Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 10,
4021 Stavanger

Postadresse
Kartverket Rogaland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Rogaland,
Postboks 699,
4003 Stavanger

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

Matrikkel-mandag

Mandag 1. august snakker vi om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning i matrikkel-mandag.

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Eiendomsrettsseminar

Juridisk tjeneste i Kartverket inviterer igjen til eiendomsrettsseminar etter en koronapause. Seminaret holdes 21.-22. september 2022 på Sundvolden Hotel.

Teknologiforum 2022

I år blir Teknologiforum arrangert den 22. og 23. november, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Sett av dagene allerede nå!

Vis alle arrangementer

Nyheter

Sikrere innseiling i havner med detaljerte kart

– Detaljerte kart med mer dybdeinformasjon gjør at større skip som skal manøvrere i havna får økt handlingsrom og bedre sikkerhetsmarginer, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon. Kartverket har nå laget tettere dybdekurver i Stavanger havn.

Nye dybdedata i kystsonen i Stavanger

De grunneste sjøområdene i Stavanger er kartlagt med ny teknologi. Nå har vi en sømløs overgang mellom sjø- og landdata som gir helhetlige terrengmodeller av landskapet i kommunen. For første gang i Norge kan dette lages for et så stort område. 

Vis alle nyheter
Del