FoU-forum for geografisk informasjon

FoU-forum skal være et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. Vi inviterer her til forumets andre møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen!

09:00 - 12:00
Digitalt (lenke blir tilsendt)

Påmeldingsfrist: 30. august

 

Har du spørsmål?

Kontakt fagdirektør FoU og innovasjon Reidun Kittelsrud: reidun.kittelsrud@kartverket.no

FoU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». Der kan du også lese strategien som ble vedtatt i fjor høst og referat fra tidligere møter.

Foreløpig agenda (innledere oppdateres)

09.00 Status fra arbeidsgruppen

  • Hvordan vi tenker at nettverk og samhandling kan virke

09.10 Temasesjon: FoU-behov - standardisering, fundamentet for deling av data (tema 3.4 i FoU-strategien)

  • Hvor står vi og hva trenger vi mer forskning på?
  • Diskusjoner - problemstillinger, mulige bruksområder og potensial
  • Oppsummering problemstillinger

10.30 Pause

10.40 Innledning fra deltagere (forts. fra første møte, inviterte deltakere)

  • Virksomhetens FoU-områder, prioriterte kunnskapsbehov og virkemidler

11.00 Aktuelle utlysninger for høsten

  • Nasjonalt og EU
  • Matching partnere og problemstillinger?

11.40 Pågående prosesser med relevans for FoU-forumet

  • Kort orientering (politisk og administrativt)
  • Diskusjon: Mulighetsrom/utfordring? Bør vi engasjere oss med felles innspill?

11.55 Innspill til tema for videre møter

12.00 Slutt

Del