Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Grimstad havnekart utgitt i ny utgave

Havnekart nr. 451 "Grimstad" er utgitt i ny utgave. Kartet er oppdatert med mange rettelser på lykter og merker. Tidligere utgave fra 2016 er nå ugyldig.

Havnekartet er i målestokk 1:20 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie. Kartet har spesialer for Grimstad havn og for innseilingen ved Rivingen, begge i målestokk 1:10 000.

Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartet

Kartet er oppdatert med sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Det har vært en del andre rettelser i kartet. Dette kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs):

  • Mange endringer på lanterner, jernstenger og staker
  • Endringer på sektorfyr og overettlinjer
  • Nye kaidybder
  • Undervannskabler
  • Nye grunner i Groosefjorden og Rivinggabet

I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt 2010, Ny utgave 05/2022. POD: 4. mai 2022. Rettet t.o.m. Efs nr. 08/22.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontakt

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Share