Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 5. september snakker vi om søknad om autorisasjon for de som ønsker å bli autoriserte eiendomslandmålere i matrikkel-mandag.

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Eiendomsrettsseminar

Juridisk tjeneste i Kartverket inviterer igjen til eiendomsrettsseminar etter en koronapause. Seminaret holdes 21.-22. september 2022 på Sundvolden Hotel.

Teknologiforum 2022

I år blir Teknologiforum arrangert den 22. og 23. november, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Sett av dagene allerede nå!

View More Events

Nyheter

Oppstartsmidler til alle

Potten med tildelingsmidler for oppstart av geosynkronisering er nå utvidet til å gjelde alle kommuner. Støttemidlene på kr 40 000 varer så lenge det er penger i potten, og tildeles etter førstemann til møllen- prinsippet. Det gjelder å være rask!

Vi er oppe i 72 prosent!

Idet vi rundet august måned hadde 69 prosent av kommunene i Troms og Finnmark valgt det offentlige kartgrunnlaget for 2022. Målet i år er 100 prosent. Vi er med andre ord i rute.

Norge digitalt-aktivitet i Troms og Finnmark

Alle Norge digitalt-utvalgene har avholdt møter i juni. En av hovedsakene på møtene var bekymringen for ressurs- og rekrutterings-situasjonen innen fagområdet i vår del av landet. En oppsummering gir deg detaljene.

Innspill til rullering av fylkets geodataplan

Kartverket Troms og Finnmark ønsker innspill til Geodataplan for Troms og Finnmark 2023 - 2026. Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 5. september 2022.

Tre nye kommuner i 100-prosentklubben

Hammerfest, Bardu og Lebesby kommuner har alle nådd 100 prosent vei-adressering pr 1. mai. Det er nå 7 kommuner som har fullstendig vei-adressering og flere kommuner som er på god vei dit.

Kartleggingsprosjekt 2022

Det er planlagt ajourføring eller nykonstruksjon av rundt 400 km2 i Troms og Finnmark i år. Flyfotografering forventes rundt månedsskiftet juni/ juli. Det jobbes fortsatt med et prosjekt på historiske ortofoto i fylket.

View More Articles
Share