Lokal matrikkelmyndighet

Her finner du som fører matrikkelen i eller for kommunen, veiledningsmateriell, kurs i matrikkelføring og annen nødvendig informasjon.

Veiledning

Adresseveileder

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven

Datakvalitet i matrikkelen

Datakvaliteten i matrikkelen er varierende og det er behov for forbedringer. Se hvordan vi jobber og hjelp oss i dette arbeidet.

Kartverket matrikkelfører deling av offentlig veg

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gitt Kartverket fullmakt til forenklet matrikkelføring av saker som gjelder deling av offentlig veg. Kartverket har laget instruks for matrikkelføringen.

Skjema

Skjemaer for matrikkel

Her finner du aktuelle skjemaer for å opprette eller gjøre endringer ved en eiendom.

Tilgang til matrikkelen

Tilgang til matrikkelen gis med ulike roller for at kommunene skal kunne utføre sin funksjon som lokal matrikkelmyndighet. Noen tilganger forutsetter gjennomførte kurs og godkjenning. Her finner du relevante skjema for å søke riktig tilgang.

Forespørsel om føring av jordskiftesaker

Kartverket kan etter avtale bistå kommunene med å føre jordskiftesaker, fortrinnsvis eldre jordskiftesaker. Her finner du kontaktskjema for å be om slik avtale for din kommune.

Lover og regler

Aktuelt

Kartverket utvider sin tilsynsvirksomhet med matrikkelen

Kartverket skal i andre halvår av 2022 utvide tilsynsvirksomheten med matrikkelen til å omfatte dokumenttilsyn. Dette kommer i tillegg til den ordinære systemrevisjonen som Kartverket utfører overfor kommunene. Kartverket planlegger å ha gjennomført dokumenttilsyn med alle landets kommuner over en periode på 6-7 år.

Matrikkelenheter med flagg

Flagg kan sees på som en måte å si «hei, her er det noe du må sjekke». Det er en teknisk samlebetegnelse på markering om at her er det noe som kan påvirke hva du kan gjøre med eiendommen din eller en eiendom du vurderer å kjøpe. I denne artikkelen kan du lese mer om noen av de flaggene vi har i matrikkelen.

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

Matrikkelforskriften § 40 åpner for å gjennomføre oppmålingsforretning uten at det er fysisk oppmøte i marka. Regelverket gir mulighet for tilpasning av saksbehandlingen. Praktiske muligheter er viktig å tenke gjennom når vi har stadig endret smittetrykk og nye regler for korona og omikron.

Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

Som Kartverket har informert om tidligere vil nettadressene til matrikkelens testmiljøer bli endret 20. mai 2021. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet.

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 5. september snakker vi om søknad om autorisasjon for de som ønsker å bli autoriserte eiendomslandmålere i matrikkel-mandag.

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Eiendomsrettsseminar

Juridisk tjeneste i Kartverket inviterer igjen til eiendomsrettsseminar etter en koronapause. Seminaret holdes 21.-22. september 2022 på Sundvolden Hotel.

Vis alle arrangementer
Del